Skatterådgivning sparar pengar och nerver


Skatterådgivning är oersättlig hjälp för företagare. Företagets skatteplanering hjälper dig att definiera affärsverksamhetens skatteeffekter i förväg och förebygga risker effektivt.

Som företagare får du hos oss heltäckande skatterådgivning och ekonomisk rådgivning såväl för företagets som för din personliga skatte- och ekonomiplanering.

Skatterådgivning hjälper företagaren


Skatterådgivning hjälper dig med bland annat skatteriskhantering, inhämtning av förhandsinformation och -lösningar, skatteberäkning och skattedeklarationer, skattebesvär samt återbärings- och ansökningsärenden.

Det hjälper inte att tappa tålamodet och slita sitt hår när man brottas med skattebjörnen. Låt oss hjälpa dig. Hos oss får du förutom bokföringstjänster också konsultation i skattefrågor som känns knepiga samt i frågor som gäller företagsverksamhetens juridik.

Vi är erfarna skatterådgivare och kan se på olika skatteärenden ur alla synvinklar genom att kartlägga den bästa helheten med tanke på ditt företags skatteplanering.

Och vi vill påminna dig om att vi även betjänar dig på finska och engelska!

Vill du ha ett konkurrenskraftigt pris för din ekonomihantering?

Räkna ut ett pris


Skattedeklaration


Ett företag måste årligen lämna in flera olika skattedeklarationer till Skatteförvaltningen, till exempel lönehanteringens årsanmälningar, företagens inkomstskattedeklarationer och övriga årsanmälningar.

I företagets skattedeklaration lämnar företaget in uppgifter från det gångna skatteåret för inkomstbeskattningen. Skatteåret bestäms utgående från företagets räkenskapsperiod. Mervärdesskatter och arbetsgivarprestationer anmäls till Skatteförvaltningen genom periodskattedeklarationer som vanligtvis görs varje månad.

Alla arbetsgivare ska årligen lämna in en årsanmälan till skatteförvaltningen om utbetalda löner samt en årsanmälan om eventuella utbetalda dividender.

Du kan givetvis göra din skattedeklaration för näringsverksamheten själv. Eller så kan du spara på onödigt arbete och slöseri med tiden och låta din bokföringsbyrå sköta det i ditt ställe.

Man ska alltid betala skatt, men i övrigt kan man göra olika val här i livet!