Procountor Financials – så mycket mer än bara ett faktureringsprogram


Elektronisk ekonomiförvaltning är dagens melodi. Grunden för all elektronisk ekonomiförvaltning utgörs av ett välfungerande program för ekonomihantering.

Det som tidigare bara var ett faktureringsprogram kan i dag vara en heltäckande programvara för ekonomihantering som gör vardagen enklare och effektivare både för företaget och för bokföringsbyrån.
Vi rekommenderar Procountor Financials-programvara för våra kunders elektroniska ekonomiförvaltning. Det gör vi av den enkla orsaken att Procountor har fått allra bäst respons av våra kunder av alla alternativ som finns ute på marknaden.

Med vår hjälp tar du behändigt i bruk Procountor Financials. Fråga mer, så berättar vi om fördelarna, hjälper dig ta i bruk programmet, ger dig en introduktion i hur det används och fungerar som ditt stöd efter ibruktagandet.

Procountor Financials lämpar sig utmärkt för gemensam användning av bokföringsbyrån och kundföretaget.
Procountor Financials lämpar sig utmärkt för gemensam användning av bokföringsbyrån och kundföretaget.Företagets ekonomi i realtid med en programvara


Procountor lämpar sig alldeles utmärkt för gemensam användning av bokföringsbyrån och kundföretaget. Men om du är ute efter ett faktureringsprogram, som du kan använda självständigt utan en utomstående bokföringsbyrå, så klarar Procountor av det också.

Med Procountors hjälp kan man sköta ekonomihanteringens rutiner när och var som helst. Det är också väldigt behändigt att både företaget och bokförarna har tillgång till samma uppgifter samtidigt. När du använder programvaran för ekonomihantering tillsammans med din bokföringsbyrå, så har båda parterna en bild i realtid av företagets ekonomiska situation.

Det är dessutom alltid företaget som äger all data i Procountor. Du kan alltså byta bokföringsbyrå utan att byta programvara, om det nu skulle vara så illa ställt att du inte är nöjd med oss. Vi vill att våra kunder förbinder sig till den goda servicen vår bokföringsbyrå erbjuder, inte till ett hyresavtal för en programlicens.

Med Procountors hjälp kan du hantera bland annat försäljningsfaktureringen, handläggningen av inköpsfakturor, reskontran, löneberäkningen, redovisningen, uppföljningen av företagets ekonomi och den elektroniska arkiveringen.

Du får också tillgång till heltäckande nätfakturaförbindelser, en utskriftstjänst, en skanningstjänst, bankförbindelser och elektroniska myndighetsanmälningar.

Det kan kännas arbetsamt att gå över till elektronisk ekonomiförvaltning, men mödan är mycket mindre än man tror. Det går snabbt att ta Procountor i bruk, till och med mitt i räkenskapsperioden. Läs vidare för ytterligare uppgifter om du inte tror oss!

Ett urval av fördelarna med Procountor:
Prova programmet själv om du fortfarande inte tror oss. Du får gratis användarnamn och lösenord av oss till testversionen av Procountor Financials.

Alternativ till programvara för ekonomihantering


Om du så vill, får du också i bruk programvaran Lemonsoft via oss. Lemonsoft är en helhetslösning med vilken du kan sköta ditt företags hela affärssystem. Med hjälp av Lemonsoft får företagets beslutsfattare enkelt i bruk väsentliga ekonomiska tal som är viktiga för beslutsfattningen.

Med vår hjälp väljer du ut endast de delar som du behöver. Och du betalar inte för extra funktioner!

Låt din bokföringsbyrå få åtkomst till programvaran för din ekonomihantering


Den största fördelen med att ha en bra programvara för ekonomihantering är att arbetsfördelningen underlättas betydligt när både du och din bokföringsbyrå har åtkomst till samma system och samma uppgifter. En bra programvara såsom Procountor begränsar inte organiseringen av arbetet och koordineringen med bokföringsbyrån.

Dessutom är det bra att komma ihåg att kundföretagets bokföringsbyrå får använda Procountor gratis. Vi behöver alltså inte överföra våra egna programvarukostnader på dig.

Ta kontakt! Gör övergången till detta årtionde och elektronisk ekonomiförvaltning smidig utan onödigt krångel!

Kontakta oss eller begär offert!

Vilka av våra tjänster är du speciellt intresserad av? Ta kontakt eller begär offert. Vi svarar dig så snabbt som möjligt.

Ta kontakt Begär offert