Enkel och effektiv ekonomihantering med hjälp av Procountor


Ekonomihanteringsprogrammet är grundpelaren i elektronisk ekonomihantering. Ett modernt och praktiskt program underlättar vardagen både för företaget och bokföringsbyrån.

Med hjälp av Procountor går det att sköta ekonomihanteringsrutinerna smidigt oberoende av tid och plats. Företaget och bokförarna har tillgång till samma information i realtid.

Procountor Platina-partner i din tjänst


Vi rekommenderar ekonomihanteringsprogrammet Procountor för ditt företags elektroniska ekonomihantering. Anledningen är enkel: Procountor har fått bäst feedback av våra kunder.

Tilitoimisto Pulkkinens personal är erfarna Procountor-användare. Vi har uppnått statusen som Platina-användare och har över 140 kunder som använder programmet.

Som en auktoriserad Procountor-partner hjälper vi dig att ta i bruk och använda programmet. Fråga gärna om du vill veta mera - vi berättar om fördelarna med Procountor, lär dig programmet och ger stöd under resans gång.

Vi rekommenderar Procountor-programvara för våra kunders elektroniska ekonomiförvaltning. Det gör vi av den enkla orsaken att Procountor har fått allra bäst respons av våra kunder av alla alternativ som finns ute på marknaden.

Med vår hjälp tar du behändigt i bruk Procountor. Fråga mer, så berättar vi om fördelarna, hjälper dig ta i bruk programmet, ger dig en introduktion i hur det används och fungerar som ditt stöd efter ibruktagandet.

Procountor lämpar sig utmärkt för gemensam användning av bokföringsbyrån och kundföretaget.
Procountor lämpar sig utmärkt för gemensam användning av bokföringsbyrån och kundföretaget.Företagets ekonomi i realtid med en programvara


Procountor lämpar sig alldeles utmärkt för gemensam användning av bokföringsbyrån och kundföretaget. Men om du är ute efter ett faktureringsprogram, som du kan använda självständigt utan en utomstående bokföringsbyrå, så klarar Procountor av det också.

Med Procountors hjälp kan man sköta ekonomihanteringens rutiner när och var som helst. Det är också väldigt behändigt att både företaget och bokförarna har tillgång till samma uppgifter samtidigt. När du använder programvaran för ekonomihantering tillsammans med din bokföringsbyrå, så har båda parterna en bild i realtid av företagets ekonomiska situation.

Ditt företag har alltid äganderätten till informationen som finns i Procountor. På så sätt kan du flexibelt byta bokföringsbyrå utan att byta program.

Med Procountors hjälp kan du hantera bland annat försäljningsfaktureringen, handläggningen av inköpsfakturor, reskontran, löneberäkningen, redovisningen, uppföljningen av företagets ekonomi och den elektroniska arkiveringen.

Du får också tillgång till heltäckande nätfakturaförbindelser, en utskriftstjänst, en skanningstjänst, bankförbindelser och elektroniska myndighetsanmälningar.

Du kan ladda ner Procountors mini-app. Med appen kan du smidigt ta foton av kvitton då du är på resande fot.

Det kan kännas arbetsamt att gå över till elektronisk ekonomiförvaltning, men mödan är mycket mindre än man tror. Det går snabbt att ta Procountor i bruk, till och med mitt i räkenskapsperioden. Läs vidare för ytterligare uppgifter om du inte tror oss!

Ett urval av fördelarna med Procountor:
Prova programmet själv om du fortfarande inte tror oss. Du får gratis användarnamn och lösenord av oss till testversionen av Procountor.

Kostnaderna för Procountors ekonomihanteringsprogram bygger på månatlig användning. Bekanta dig med prissättningen för Procountors ekonomihanteringsprogram.

Vill du ha ett konkurrenskraftigt pris för din ekonomihantering?

Räkna ut ett pris


Låt din bokföringsbyrå få åtkomst till programvaran för din ekonomihantering


Den största fördelen med att ha en bra programvara för ekonomihantering är att arbetsfördelningen underlättas betydligt när både du och din bokföringsbyrå har åtkomst till samma system och samma uppgifter. En bra programvara såsom Procountor begränsar inte organiseringen av arbetet och koordineringen med bokföringsbyrån.

Dessutom är det bra att komma ihåg att kundföretagets bokföringsbyrå får använda Procountor gratis. Vi behöver alltså inte överföra våra egna programvarukostnader på dig.

Ta kontakt! Gör övergången till detta årtionde och elektronisk ekonomiförvaltning smidig utan onödigt krångel!

Byt til Procountor


Om du vill bekanta dig med Procountor, kan vi ge dig avgiftsfria inloggningskoder för en begränsad tid. Ta kontakt om du är intresserad!