Lätt och ledig lönehantering utan onödigt krångel


Fungerande lönehantering påverkar företagets egna arbetstagare och myndigheternas sätt att förhålla sig till företaget. Därför är det bäst att lönehanteringen fungerar lätt och ledigt utan onödigt krångel.

Om du tycker att lönespecifikationer är jobbiga, låt då en expert ta hand om lönehanteringen. Vi erbjuder våra tjänster och levererar lönehanteringsrapporter vid behov även på finska och engelska.

Mångsidiga lönetjänster


Lönehantering är en omfattande helhet som innehåller mycket mer än bara löneberäkning. Vår lönehanteringstjänst innehåller till exempel semesterberäkningar, övertidsarbete, arbetstidsförkortningar, tolkningar av kollektivavtal och årliga rapporteringar.

Ofta är det naturligt att lönehanteringen också övergår till vår bokföringsbyrå samtidigt som kunden lägger ut sin övriga ekonomihantering på oss.

Förutom löneberäkningen tar vi också vid behov hand om bokföringen och utbetalningen av lönerna.

Vi tolkar också kollektivavtal åt dig och utarbetar arbetsavtal.

Genom att fortsätta läsa hittar du mer information om vad vår lönehanteringstjänst innehåller beträffande löneberäkning och arbetsavtal.

Löneberäkning


Felfri och i tid utförd löneberäkning är en kritisk del av företagets lönehantering. Vi tillhandahåller kompetenta löneräknare och moderna, elektroniska löneberäkningssystem.

Vi räknar lönerna för dig, ser till att lönerna utbetalas.

Vi försäkrar oss om att du uppfyller arbetsgivarens skyldigheter. Vi ser till att du betalar lönebikostnader, såsom sjukförsäkringsavgiften till skattemyndigheten, arbetspensionsförsäkringsavgiften till pensionsförsäkringsbolaget, olycksfallsförsäkringsavgiften till försäkringsbolaget, arbetslöshetsförsäkringsavgiften till sysselsättningsfonden och grupplivsförsäkringsavgiften till försäkringsbolaget.

Vid behov levererar vi löneintyg. Vi bokför semesterdagar och sjukledighetsdagar.

Till lönehanteringen hör en så otrolig mängd olika åtgärder att det kan vara svårt att få grepp om allting till en början. Låt oss därför prata en stund, gå igenom situationen för just ditt företag. Vi kan ordna lönehanteringen för ditt företag pålitligt och effektivt utan onödigt krångel.

Vill du ha ett konkurrenskraftigt pris för din ekonomihantering?

Räkna ut ett pris


Arbetsavtal


Det lönar sig alltid att upprätta skriftliga arbetsavtal. Ett skriftligt arbetsavtal är både till arbetsgivarens och till arbetstagarens fördel.

Ett arbetsavtal är ett fritt formulerat avtal, men avtalet begränsas ändå av bland annat kollektivavtalen, arbetsavtalslagen, arbetstidslagen och semesterlagen. Arbetsgivaren måste ta dessa i beaktande vid upprättandet av arbetsavtal.

Om du känner dig vilse i avtalsdjungeln, lita då på bokföringsbyråns experter!

Vi utarbetar dina arbetsavtal med expertis. Vid behov tolkar vi kollektivavtalen åt dig och utarbetar arbetsavtal för dina anställda.